ARCHIWALIA

Z Kroniki Kościoła ks. Dębowskiego

Z Kroniki Kościoła ks. Dębowskiego

Kronika Kościoła Parafialnego w Rybienku Leśnym rozpoczyna się w 1967 r. Oryginalna treść znajduje się na fotografii, a treść wpisu pokazana jest poniżej:

Pamiętnym był rok ubiegły dla Rybienka. Zrobiono wiele inwestycji. Millenijny dzwon - Chorągiew M.B. Królowej Polski, w październiku rozbudowano kościółek i obyło się nawet bez "kolegium orzekającego". Początek 3. paźdź. Co będzie w tym roku, Bóg raczy wiedzieć. Ale trzeba planować. Zaplanowano Misje św. na maj. Nadeszły i one. Uprzednio każda rodzina otrzymała plan Misji z przypomnieniem o obowiązkach misyjnych katolika. Redempt. Ojcowie prowadzą je z zapałem, rozdano ok. 5,5 tys. wiernym Komunii św. Przychodzą tłumy, a szczególnie na zakończenie. Szczególnie licznie ludzie przybywali na Uroczystość M.B. Częstochowskiej i jednocześnie uroczystość Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa. Rok przeszedł pod znakiem Odnowy Soborowej. W październiku w Pułtusku rozmawiałem na temat ewentualnej możliwości kupna domu, czy też przyjęcie darowizny, w którym mieszkam. Pod koniec roku znowu wyłaniają się trudności ze strony władz państwowych. c.d.n.
czytaj więcej
Ze zbiorów ks. Dębowskiego

Ze zbiorów ks. Dębowskiego

22 maja 2022 roku została podarowana parafii drewniana figura bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Wprowadzono również Jego relikwie. Zdjęcia przedstawiają ówczesnego Prymasa Polski, z którym w dobrych kontaktach był pierwszy proboszcz naszej parafii ks. Jerzy Dębowski. Zdjęcie główne to ówczesny widok pomnika babci i dziadka ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Rodzice Kardynała byli związani z ziemią rybienkowską i kamieńczykowską.
czytaj więcej
Z kroniki parafialnej... ks. Dębowskiego

Z kroniki parafialnej... ks. Dębowskiego

Dzwon "Maryja" ufundowany przez parafian w 1966 r. na 1000-lecie Chrztu Polski. Ten dzwon wisiał na sośnie, którą rok temu z powodu zagrożenia - ścięto. Z jednego plastra zrobiono stolik (zdjęcie z lewej), który zdobi naszą plebanię. Dzwon "Józef" ufundowany i zawieszony na wieży kościoła wspólnie z pierwszym dzwonem dla uczczenia erygowania Parafii w Rybienku Leśnym w 1976 r. Fot. B. Gawur, P. Kraszewski
czytaj więcej
Z parafialnych wspomnień...

Z parafialnych wspomnień...

W latach 1966-69 pan Franciszek Kowalski, nasz parafianin, kierowca w fabryce mebli, zabierał kawałki czarnego dębu od księdza Jerzego i zawoził do Płocka. Tam była wykonana drewniana Droga krzyżowa oraz ołtarz. Dwie pierwsze stacje ofiarowały parafii panie Czesława Dedońska i Maria Gwarzyńska. Wkrótce trzeba będzie pomyśleć o odrestaurowaniu Drogi Krzyżowej. W czasie tegorocznych wakacji (2022 r.) stacje Drogi Krzyżowej zostały zabezpieczone terpentyną balsamiczną przed kornikami. Pani Czesława zakupiła też sztandar procesyjny służący naszej parafii do dzisiaj. 
czytaj więcej
Ze zbiorów księdza Dębowskiego

Ze zbiorów księdza Dębowskiego

Na zdjęciu ksiądz J. Dębowski ze swoimi uczniami. Fotografię wykonał w 1963 r. pan Rejman - ojciec chłopca stojącego jako czwarty - licząc od lewej strony. 
 
Zdjęcia przedstawiają kościół z różnych okresów, pierwszy od lewej - lata 80-te, pozostałe - czasy obecne. Parafia posiada dwa dzwony i jedną sygnaturę. Pierwsze zdjęcie dzwonu zostało zrobione w 1966 r. przez ks. Dębowskiego. Pozostałe dwa zdjęcia zrobione zostały przez obecnego proboszcza w 2021 roku.

W związku z beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia, udostępniamy zdjęcia wykonane przez księdza Dębowskiego z ówczesnym Prymasem. Wśród osób na zdjęciach jest ksiądz Jerzy.  
czytaj więcej