HISTORIA

Parafię Matki Bożej Królowej Polski, Wyszków-Rybienko Leśne erygował Biskup Płocki Bogdan Sikorski, dnia 1 sierpnia 1975 roku, wydzielając ją z parafii Św. Idziego w Wyszkowie.

Teren Rybienka Leśnego jest wydmą polodowcową i warstwa piasku nawianego przez wiatry ma 8-10 metrów, a pod nią jest pradolina Bugu. Woda po deszczu jest wchłaniana w krótkim czasie, a rozżarzony latem piasek, parująca rzeka Bug i żywiczne powietrze (przed wojną sprowadzono, prawdopodobnie z Kanady, specjalną żywicującą sosnę) tworzą szczególny mikroklimat. Z tego względu budowali tu domy wypoczynkowe generałowie i ministrowie.

Budowa drewnianej świątyni związana jest z rozparcelowaniem działek leśnych na działki budowlane i letniskowe na Rybienku Leśnym przez właścicieli rodzinę Skarżyńskich. Nabyli oni dobra ziemskie w Rybienku Leśnym w roku 1879. W dniach 5-20 lipca 1928 w lasach na Rybienku Leśnym odbył się Ogólnopolski Zlot Harcerek  na którym pojawił się Prezydent Ignacy Mościcki. Wydarzenie to dało początek budowie letniska wypoczynkowego o wyjątkowym mikroklimacie. Osiedle zaplanowano jako luksusowy kurort, z placem targowym, lokalami rozrywkowymi (kasynem), biurem notarialnym, sklepami, 3 plażami, hipodromem, stacją kolejową. Miały tu swoje wille znaczące osoby: prezes Banku Polskiego, generał Narbutt-Łuczyński, syn prezydenta Mościckiego.
 
Drewniany kościół został wzniesiony w stylu zakopiańskim w latach 1933-1938, dzięki ofiarom wczasowiczów z Warszawy oraz księdza Wiktora Mieczkowskiego proboszcza Parafii św. Idziego w Wyszkowie. Inicjatorem powstania kościoła, podobnie zresztą jak wszelkich zmian rozbudowujących letnisko, było Stowarzyszenie Miłośników Osiedla Letniskowego Rybienko Leśne powstałe na przełomie 1933 i 1934 roku. Projekt świątyni przygotował znany architekt Teodor Bursche z Warszawy. Począwszy od roku 1933 zaczął gromadzić materiały budowlane oraz fundusze od wczasowiczów i lokalnych mieszkańców. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Miłośników Osiedla Letniskowego Rybienko Leśne, rodzina Skarżyńskich przekazała nieodpłatnie działkę pod świątynię. Wiele materiałów do wykończenia wnętrza i wyposażenia świątyni ofiarowali członkowie Stowarzyszenia. Do roku 1938 drewniany kościół był już gotowy. Kaplica drewniana została wykonana w konstrukcji zrębowej, oszalowana poziomo. Fundament wykonany z kamieni polnych.

Kościół posiada trzy nawy wybudowany na planie wzdłużnego prostokąta. Prezbiterium nie wyodrębnione zewnętrznie. Kościół nakrywa wysoki, gontowy, dwuspadowy dach. Na południowym krańcu świątyni niewielka, blaszana, prostokątna wieżyczką. Wnętrze kościoła w całości w drewnie, oszalowane. Składa się z ołtarza głównego oraz dwóch bocznych naw z dwoma ołtarzami. W dniu 3 maja 1938 roku kościół został poświęcony przez Biskupa płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Rozpoczęło się systematyczne duszpasterstwo prowadzone przez parafię macierzystą pod wezwaniem św. Idziego w Wyszkowie.

W czasie okupacji opiekę duszpasterską sprawował mieszkający w Skuszewie wikariusz wyszkowski, Ks. Stanisław Józefowski. Lata wojny 1939 – 1945 doprowadziły do częściowego zniszczenia świątyni, jednak zaraz po wojnie dokonano niezbędnej naprawy. 

W dniu 1 stycznia 1966 roku erygowano samodzielny ośrodek duszpasterski nad którym piecze administratora objął Ks. Jerzy Dębowski. Odprawiał nabożeństwa w kaplicy dojeżdżając z macierzystej parafii pw św. Idziego z Wyszkowa. Przez kolejne 9 lat Biskup Płocki Bogdan Sikorski starał się w urzędzie wojewódzkim o utworzenie Parafii w Rybienku Leśnym. Po nowym podziale administracyjnym udało się uzyskać zgodę na utworzenie parafii.

W dniu 1 sierpnia 1975 utworzono samodzielną Parafię Matki Bożej Królowej Polski. Kościół konsekrował Bp Bogdan Sikorski 14 listopada 1981 roku.
W  latach 1975-1978 do kościoła została dobudowana murowana wieża – dzwonnica zamknięta wysmukłym trójkątnym szczytem według projektu architekta Arkadiusza Ławrowa. W nowej wieży zostały umieszczone trzy dzwony. Jednocześnie zwiększono powierzchnię budowli i podwyższono elewację frontową.
Kościół na dzień dzisiejszy ma kształt prostokąta z ołtarzem głównym zorientowanym na południe. W prezbiterium jest witraż przedstawiający Chrystusa ukrzyżowanego, są dwa ołtarze boczne z obrazami: Św. Maksymiliana Kolbe i Miłosierdzia Bożego. Kościół wyposażony jest w rzeźbione stacje Drogi Krzyżowej, ławki i cztery konfesjonały. Parafia cieszy się posiadaniem relikwii Św. Stanisława Kostki i Św. Jana Pawła II.

W dniu 25 marca 1992, po nowym podziale administracyjnym, parafia przeszła z Diecezji Płockiej do Warszawsko-Praskiej.

W dniu 01.08.2015 r. Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Wyszkowie-Rybienku Leśnym obchodziła 40-lecie erygowania. W niedzielę, 6 września, uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ks. Abp Henryk Hoser SAC. Podczas Eucharystii do parafii wprowadzone zostały relikwie św. Jana Pawła II. 


Kościół przed przebudową z roku 1975
Fot. arch.