Wróć do listy

Ogłoszenia Na XII Niedzielę Zwykłą 20 czerwca 2021

1.   Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. od wtorku do piątku i w Niedzielę o godz. 17:30,a w poniedziałek i sobotę
      po Mszy św. porannej. Serdecznie zapraszam
2.   16 VI  ks. Biskup wydał dekret o odwołaniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Treść na tablicy
      ogłoszeń i poniżej
3.   Dziś po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na stypendia naukowe dla księży naszej Diecezji studiujących za granicą
4.   Do sakramentu Małżeństwa przygotowują się Artur Sakowicz kaw z par św. Idziego w Wyszkowie i Aleksandra Rękawek panna z par tut
5.   W środę Dzień Ojca. Składamy życzenia i modlimy się za Ojców, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki na wzór św. Józefa
6.   W czwartek przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi
7.   W tym tygodniu zakończenie roku szkolnego. Przypominam dzieciom, młodzieży, rodzicom i wychowawcom, że każde dzieło by było dobrze
      zakończone powinno być ofiarowane Panu Bogu. W naszym kościele Msza Św. dziękczynna w czwartek o godz. 16:00. Serdecznie zapraszam
8.   W sobotę na godz. 10:00 zapraszam chętnych do malowania ogrodzenia wokół kościoła
9.   Przypominam, że w czasie wakacji w lipcu i sierpniu Msze św. wieczorne odprawiane będą o godz. 19:00
10. Zachęcam do czytania prasy katolickiej – tygodnik Idziemy
11. Jednorazowe maseczki, można otrzymać przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii
12. Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, letnie obozy, kolonie życzę udanego, radosnego wypoczynku. Pamiętajmy, że od Pana Boga i jego
      przykazań nie ma wakacji. Nie zapominajmy, że każda niedzielna Msza św. jest drogowskazem na wakacyjnej drodze. Nie bójmy się
      manifestować naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła. Zwróćmy uwagę na nasz ubiór w kościele - niech to będzie strój godny tego miejsca
13. Składam serdeczne Bóg zapłać za modlitwy i ofiary składane na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Wszystkim parafianom i gościom życzę
      Błogosławionej Niedzieli a solenizantom i jubilatom by Bóg udzielał potrzebnych łask a Matka Boża opiekowała się Wami


 
Dekret o odwołaniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej
 
16 czerwca 2021 roku
 
Warszawa, dn. 16 czerwca 2021 r.
 
Nr 1381/BD/2021
D E K R E T
 
Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz postanowienia biskupów obecnych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 r. odwołuję udzieloną dnia 12 marca 2020 r. ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.
 
Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej oraz świątecznej. Osoby, które z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, powinny dołożyć starań, aby – m. in. przez lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na dany dzień – wzbudzić w sobie pragnienie Eucharystii (por. Dies Domini, 54).
 
Eucharystia jest centrum życia Kościoła i to w niej zawiera się całe Jego duchowe dobro, dlatego proszę, aby nasz udział we Mszy Świętej był nie tylko wypełnieniem obowiązku wynikającego z przykazań, lecz także pełnym miłości spotkaniem z Jezusem Chrystusem – Lekarzem naszych dusz i ciał.
+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski