Z życia parafii - Aktualności

Komunikat Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Rybienku Leśnym 27.05.2019 r.

Komunikat Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Rybienku Leśnym 27.05.2019 r.

Drodzy Parafianie i sympatycy naszego kościoła! Od najbliższej niedzieli 31 maja zostaje zniesiony limit osób w kościele. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian i sympatyków naszego kościoła do udziału w niedzielnych mszach św. oraz w dni powszednie.
W kościele obowiązują nas maseczki. Osoby uczestniczące w nabożeństwie przed kościołem nie muszą ich zakładać. Przed kościołem są ustawione dodatkowe ławki.
Serdecznie wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem tajemnicy chrześcijańskiego życia. Połączmy się w wspólnej modlitwie... Jezus czeka na Ciebie!
czytaj więcej
100. Rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II

100. Rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II

W 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rybienku Leśnym, przygotowali film. Jest to Dar serca za Wielkiego Polaka, który zawsze będzie dla nas wzorem do naśladowania. Zapraszamy do obejrzenia tego wyjątkowego filmu.
czytaj więcej
Komunikat Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Rybienku Leśnym

Komunikat Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Rybienku Leśnym

Od 20 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy związane z COVID-19. W kościele na 15 m2 może znajdować się 1 osoba. W naszym kościele może więc przebywać już nie 5, ale 19 wiernych. Jak najszybciej skorzystajmy zatem z tej możliwości powrotu do świątyni, aby ożywić w sobie życie sakramentalne. Przypominam, że w liturgii w kościele uczestniczymy w maseczkach.
Ksiądz Proboszcz Jarosław Balikowski

Zamieszczamy komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego.

KOMUNIKAT

Dnia 20 kwietnia br. wejdą w życie zmiany w ograniczeniach w Polsce, związane z COVID-19. Według nich liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15m2 powierzchni.

W związku z tym polecam, aby:

  1. Księża Proboszczowie wyliczyli powierzchnię świątyni, która jest przeznaczona do kultu religijnego.
  2. Biorąc pod uwagę 15m2 powierzchni na jedną osobę należy wyliczyć, ile osób maksymalnie może uczestniczyć w liturgii w danym kościele.
  3. W najbliższą niedzielę należy poinformować w ogłoszeniach parafian o powierzchni kościoła i maksymalnej liczbie osób mogących uczestniczyć w liturgii od dnia 20 kwietnia. Taka informacja powinna zostać też umieszczona przy wejściu do kościoła.
  4. Księża Proboszczowie przekażą Dziekanom w dniu dzisiejszym informacje o powierzchni kościoła i maksymalnej liczbie wiernych.
  5. Księża Dziekani, do dnia 20 kwietnia br., przekażą informacje ze swojego dekanatu do kurii drogą mailową: kuria@diecezja.waw.pl
  6. Przypominam i zobowiązuję duszpasterzy do sumiennego przestrzegania przepisów sanitarnych.

Z modlitwą i błogosławieństwem

+Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

czytaj więcej
Święte Triduum Paschalne 2020

Święte Triduum Paschalne 2020

Tegoroczne święta Paschalne bez wiernych w świątynii. Wierni przeżywali w swoich domowych kościołach celebrację Liturgii Triduum Paschalnego. W ostatnich tygodniach przyzwyczailiśmy się mówić, że dobrze nam było przed epidemią, a trudno po przyjściu koronawirusa. Dziękujemy naszym parafianom za to, że mogliśmy w tym wyjątkowym czasie Świąt Wielkanocnych, łączyć się we wspólnej modlitwie w kościele i w czasie transmisji nabożeństw z naszego kościoła.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do piękna liturgii Triduum Paschalnego i świętowania Wielkiej Nocy.
czytaj więcej
Modlitwa Błogosławieństwa Pokarmów Na Stół Wielkanocny w Domu

Modlitwa Błogosławieństwa Pokarmów Na Stół Wielkanocny w Domu

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu:
Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

czytaj więcej